logo
Pody print > Tiskové Poradenství

Tiskové poradenství

Komplexní tiskové řešení pro komerční sféru s úsporou nákladů na tisk až 45%

Šetřete náklady na tisk - Z aktuální nabídky na trhu vybereme to nejlepší řešení právě pro Vás.

Stáhnout
podrobnější popis

4 nejčastější výstupy našich analýz

Velmi častým návrhem je řešení  1:1. Jde o situaci, kdy je každá tiskárna nahrazena modernějším modelem. Tento způsob je vhodný především při postupné obměně Vašeho „tiskařského parku“, která postupně probíhá během jednoho až dvou let. Využívá se také v případě, kdy již stávající stav nelze optimalizovat nebo by optimalizace byla neperspektivní.

Optimalizace je nejvhodnějším řešením u společností, kde je mnoho tiskových zařízení od různých značek. Jedná se většinou o situaci, kdy každý uživatel tiskne na lokální tiskárně a kopírovací stroj je využíván pouze pro kopírování několika osob. U tohoto způsobu je velmi nutná úzká spolupráce se zákazníkem – navržené výstupy musí vyhovovat všem potencionálním uživatelům. 

Optimalizace s postupnou výměnou strojů je výborný nástroj, jak nenásilně obměnit veškerá zařízení. Jedná se o postup, kdy se realizace projektu řídí předem naplánovaným časovým harmonogramem. Vždy je určeno několik strojů, které jsou s ohledem na jejich životnost nahrazeny stroji centrálními. Na ty je pak směrován tisk jednotlivých uživatelů, kteří postupně vyřazují lokální tiskárny. V tomto případě se jedná o nejméně náročné řešení.

Dalším možným řešením je postup, kdy stávající stroje nenahradíme, ale převezmeme nad nimi celkovou správu. Postaráme se např. o komplexní dodávky spotřebního materiálu, servisní služby, či zajištění technické podpory. Toto řešení doporučujeme vždy, je-li hlavním cílem dosažení co největších úspor v oblasti tisku.

Financování 
projektu

Žádný projekt nelze spustit bez plánu jeho financování. Náš zákazník vždy stojí před důležitým rozhodnutím, zda financovat projekt z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů naší společnosti. Vzhledem k filosofii outsourcingu upřednostňujeme druhou variantu. Pokud se zákazník na základě výsledků auditu rozhodne realizovat navržené řešení společnosti Pody print s.r.o. a jeho partnerů, je veškerá projekční práce v plném rozsahu součástí celkové dodávky.

Servisní zabezpečení projektu

Naše společnost působí po celé ČR. Prostřednictvím vlastních nebo smluvních obchodně-servisních středisek zaručuje partnerům dostupnost všech podpůrných služeb, především servisních. Spolehlivost dodávané techniky je u nás na prvním místě. Variabilita všech uzavíraných smluv umožňuje zákazníkovi zvolit si optimální řešení a využívat takovou úroveň služeb, která přesně odpovídá jeho současným a budoucím potřebám. Doba mezi nahlášením požadavku zákazníka na opravu stroje a jeho opravením dlouhodobě nepřesahuje sedmihodinový interval. Tento interval nevyjadřuje nástup na opravu, jedná se skutečně o opravení nahlášené závady.

Máte zájem o komplexní tiskové řešení od Pody print?